Love God, Love People, Love the World
Celebrate Recovery Emmen

Celebrate Recovery is een uniek Bijbels programma voor iedereen die ervaart dat er ‘dingen’ in zijn leven zijn die hem belemmeren in het aangaan en houden van relaties, in het functioneren in het gezin, op het werk, in de gemeente of waar dan ook. Hierdoor kun je niet genieten van het leven zoals je dat graag zou willen en zoals God dat voor jou bedoeld heeft.

Het programma is gebaseerd op acht Bijbelse principes

Deze 8 principes vormen samen de weg naar groei en herstel. Dat het Bijbelse principes zijn betekent niet dat Celebrate Recovery alleen maar bedoeld is voor gelovigen. Ook als ‘het geloof’ nog geen centrale plaats inneemt in je leven maar je respecteert de Bijbelse basis van dit programma en bent bereid om het verder uit te werken in je leven, kun je een eerste stap zetten op weg naar verandering.

In Celebrate Recovery neem je twaalf stappen

Wil je dat er verandering in jouw leven komt, dan zul je bewust stappen moeten zetten om aan die verandering te werken. Het gaat om jouw leven! Deze stappen zet je niet alleen, je wordt daarin begeleidt door een vertrouwenspersoon en bemoedigt door de andere deelnemers van het CR programma.

Je maakt kennis met het geloof en het vertrouwen in Jezus Christus

Hij zegt niet dat je maar moet leren leven met je probleem. Hij biedt genezing aan en helpt je te herstellen. Genezing door Jezus betekent: béter worden en zó worden als God jou bedoeld heeft. Kom vrijblijvend kijken bij Celebrate Recovery!

Je bent van harte welkom!

Frouwk Loman